WZ0015PFZ2017 dzierżawa rolna OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Promna, obr. Rykały, pow. 0,52 ha

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » MAZOWIECKIE » białobrzeski » Promna » OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Promna, obr. Rykały, pow. 0,52 ha

WZ0015PFZ2017 dzierżawa rolna OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Promna, obr. Rykały, pow. 0,52 ha

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 0.5200

Oddział Terenowy: OT Warszawa

Miejscowość/Obręb: Rykały

Wojewodztwo: MAZOWIECKIE

Powiat: białobrzeski

Gmina: Promna

Opis:
dzierżawa rolna o pow. 0,52 ha, działka/ki o nr: 247, 249, 251 -czynsz 3,00 dt

Tytuł:
OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Promna, obr. Rykały, pow. 0,52 ha

Numer oferty: WZ0015PFZ2017

WA.SGZ.KO.4243.9.2017.AP.12
Kozienice, dnia 10.02.2017 r.
OGŁOSZENIE
Nr WZ/0015/PFZ/2017
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE
działając, na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 z późn. zm.) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1142) i
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016 r. w sprawie sposobu
ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. Ust. poz. 1186)

OGŁASZA WYKAZ NA NIERUCHOMOŚĆ WCHODZĄCĄ W SKŁAD
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA, POCHODZĄCĄ Z
BYŁEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU ZIEMI PRZEZNACZONĄ DO
DZIERŻAWY, POŁOŻONĄ NA TERENIE GMINY PROMNA, POWIAT
BIAŁOBRZESKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.
Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według danych z ewidencji
gruntów.

I. Obręb ewidencyjny wieś RYKAŁY (0029);
1. Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako
działki numer 247, 249, 251 o łącznej powierzchni 0,5200 ha, w tym: RIVa –
0,3300 ha, RIVb – 0,1900 ha;
dla której Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg
wieczystych w Kozienicach prowadzi KW RA2G/00004429/2.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Promna nieruchomość znajduje
się na terenach upraw polowych i sadowniczych oznaczonych na rysunkach planu symbolem
29.4 R.

Brak dojazdu geodezyjnie wydzielonego.


1
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3,00 dt
pszenicy.
Okres dzierżawy: 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

Warunki i miejsce przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości
w ogłoszeniu o przetargu.

Agencja zastrzega sobie możliwość wyłączenia, w trakcie umowy dzierżawy
30% użytków rolnych, o którym mowa w art. 38 ust. 1a, ustawy z dnia 19
października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa, wówczas stawka czynszu dzierżawnego ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu.


Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu
można uzyskać: w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem
w Kozienicach, ul. Sportowa 2, tel. (48) 611 00 27, w dni robocze, w godz.
7°°do 15°°. Odbitki map poglądowych są dostępne w miejscu publikowania
ogłoszenia.

Oględzin nieruchomości można dokonać za pomocą strony

internetowej: www.geoportal.gov.pl.

Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Agencji
Nieruchomości Rolnych O/T Warszawa, Plac Bankowy 2 – piętro 3c,
w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Kozienicach, ul.
Sportowa 2, w Urzędzie Gminy Promna, u sołtysa wsi: Rykały oraz w
Mazowieckiej Izbie Rolniczej, Oddział Radom, ul. Mokra 2, w dniach:od 20.02.2017 r. do 07.03.2017 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie głównej ANR: www..
2

Podobne ogłoszenia

OT Opole, gmina Grodków, obręb Zielonkowice

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Grodków
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-25
Powierzchnia: 0.394 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Kołczygłowy, obr. Radusz

Lokalizacja: POMORSKIE / bytowski / Kołczygłowy
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-06-24
Powierzchnia: 0.6500 (ha)
Cena: 73510 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Środa Śląska obręb Obręb 3 pow. 0,2550ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / średzki / Środa Śląska
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-06-04
Powierzchnia: 0.2550 (ha)
Cena: 227500 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, nowosolski, Kolsko, Kolsko, 1,1700 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / nowosolski / Kolsko
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-25
Powierzchnia: 1.17 (ha)
Cena: 25410.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, międzyrzecki, Międzyrzecz, Żółwin, 0,1366 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / międzyrzecki / Międzyrzecz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-12
Powierzchnia: 0.1366 (ha)
Cena: 21800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Jarosław - miasto, Jarosław Obręb 1, 0,3642 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Jarosław - miasto
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-03
Powierzchnia: 0.3642 (ha)
Cena: 7880.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, lubaczowski, Narol, Ruda Różaniecka, 0,1378 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / lubaczowski / Narol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-28
Powierzchnia: 0.1378 (ha)
Cena: 1620.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, przemyski, Krzywcza, Krzywcza, 0,2496 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / przemyski / Krzywcza
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-03
Powierzchnia: 0.2496 (ha)
Cena: 12500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Gidle, Stęszów, 0.9400 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Gidle
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-20
Powierzchnia: 0.94 (ha)
Cena: 16500.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, mazowieckie, płocki, Brudzeń Duży, Kłobukowo Patrze, 0.2900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / płocki / Brudzeń Duży
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-22
Powierzchnia: 0.29 (ha)
Cena: 3840.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, makowski, Płoniawy-Bramura, Obłudzin, 0,0900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / makowski / Płoniawy-Bramura
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-23
Powierzchnia: 0.09 (ha)
Cena: 1000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oleśnicki, Międzybórz, Dziesławice, 2,9900 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oleśnicki / Międzybórz
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-15
Powierzchnia: 2.99 (ha)
Cena: 114500.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Prabuty, obr. Grażymowo

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Prabuty
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-24
Powierzchnia: 1.3922 (ha)
Cena: 184000 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol, obr. Bohokały

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Terespol
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-13
Powierzchnia: 2.08 (ha)
Cena: 24700 (zł).

OT LUBLIN. woj. lubelskie. pow. lubartowski, gm. Kock, obr. 14 - Talczyn

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubartowski / Kock
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-02
Powierzchnia: 0.69 (ha)
Cena: 7400 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Dębowa Kłoda, obr. Wyhalew

Lokalizacja: LUBELSKIE / parczewski / Dębowa Kłoda
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-08-25
Powierzchnia: 0.09 (ha)
Cena: 600 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Wola Uhruska, obr. Stanisławów

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Wola Uhruska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-03-25
Powierzchnia: 0.64 (ha)
Cena: 5800 (zł).

OT Lublin,woj.lubelskie,pow.bialski,gm.Piszczac,obręb Piszczac

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Piszczac
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-07
Powierzchnia: 0.4204 (ha)
Cena: 4000 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Przysucha, obr. Dębiny, pow. 0,17 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Przysucha
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-11
Powierzchnia: 0.1700 (ha)
Cena: 3600.00 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Ścinawa obręb Przychowa pow. 1,6900ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lubiński / Ścinawa
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-30
Powierzchnia: 1.6900 (ha)
Cena: 21600 (zł).