WRO-D- 1221-2016 - WRO/2266-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Zachowice pow. 3,9200ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wrocławski » Kąty Wrocławskie » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Zachowice pow. 3,9200ha.

WRO-D- 1221-2016 - WRO/2266-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Zachowice pow. 3,9200ha.

Data publikacji: 2016-11-10

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 3.9200

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Zachowice

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Opis:
Dzierżawa - rolna - czynsz wywoławczy w przypadku: przetargu ustnego 31,5000 dt, przetargu ofert pisemnych 32,0000 dt - 522/41 AM 2,522/40 AM 2

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Zachowice pow. 3,9200ha.

Numer oferty: WRO-D- 1221-2016 - WRO/2266-2016
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SZGZ WE WROCŁAWIU

termin publikacji od 10.11.2016r. do 25.11.2016r.
WR.SGZ.WR.4243.13991.1.2016.MŚ
Wrocław, 02.11.2016r.
Wykaz numer WRO-D-1221/2016/MŚ
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 roku poz. 1014 – tekst jednolity- z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity- Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 z późniejszymi
zmianami) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Wykaz obejmuje:
1. Nieruchomość rolna obręb Zachowice, dz. 522/40, 522/41 AM2, niezabudowana.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona:
obręb Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie dz. 522/40, 522/41 AM-2
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 3,9200 ha (użytki rolne 3,9200 ha) z czego:
• Grunty rolne 3,76 ha w klasach: RIIIa- 1,46ha, RIIIb- 2,30ha,
• Grunty pod rowami 0,16 ha- W-RIIIb
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 5,7300 ha.
Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr WR1S/00051082/7 przez Sąd Rejonowy w
Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ustnego wynosi: 31,5dt
pszenicy

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ofert pisemnych
wynosi: 32 dt pszenicy

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąty Wrocławskie
zatwierdzonego Uchwałą nr XXIX/243/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.1996r. przedmiotowa
nieruchomość przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych, oraz oczyszczalnie ścieków i inne obiekty gospodarki
komunalnej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu wód powodziowych 1%.
DZMIUW informuje, że działka 522/40 graniczy z rowem R-4, który wg ewidencji urządzeń prowadzonej przez
Zarząd DZMIUW, stanowi urządzenie melioracji wodnych szczegółowych i nie znajduje się w administracji DZMIUW.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tj. DZ. U. z 2015 poz. 469 ze zm.) „utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te
są objęte działalnością spółki-do tej spółki wodnej.”
RZGW we Wrocławiu informuje, że działki 522/40, 522/41 położone są w zasięgu zalewu Q0,2%-
(prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 500 lat), Q1%-(prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na
100 lat).
Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do
publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 10.11.2016 roku do 25.11.2016 roku w
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT
ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu
w sposób zwyczajowo
przyjęty w Sołectwie wsi Zachowice oraz na stronie internetowej www..
Szczegółowe informacja o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie ANR OT – Sekcja
Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, tel. (71) 35 63 919, wew. 742.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Świech

54-616 Wrocław, uL. Kunickiego 2, TEL. (71) 356 39 19, FAX ( 71) 784 86 93 Strona 1 z 1

Podobne ogłoszenia

OT Poznań, woj. wielkopolskie, gm. Miłosław ob. Kębłowo pow. 2.1793 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / wrzesiński / Miłosław
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-12-21
Powierzchnia: 2.1793 (ha)
Cena: (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Szczucin, obr. Zabrnie - pow. 0,2948 ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / dąbrowski / Szczucin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-28
Powierzchnia: 0.2948 (ha)
Cena: 72 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, brzeski, Lewin Brzeski, Lewin Brzeski, 0,1429 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / brzeski / Lewin Brzeski
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-08-20
Powierzchnia: 0.1429 (ha)
Cena: 37800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, otwocki, Wiązowna, Kopki, 0,4000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / otwocki / Wiązowna
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-09-12
Powierzchnia: 0.4 (ha)
Cena: 82600.00 (zł).

OT Rzeszów-woj.małopolskie,pow.krakowski,gm.Zabierzów,obr.Balice-pow.0.05ha

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / krakowski / Zabierzów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-09-12
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 35800 (zł).

ANR OT Olsztyn, woj. warmińsko€“mazurskie, gmina Nidzica, obręb Olszewo, dz. 50/8 wraz z udz. 1/4 cz. w dz. 50/7

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / nidzicki / Nidzica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-23
Powierzchnia: 0.3901 (ha)
Cena: 32900 (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Siemiatycze, obręb Miedwieżyki, dz.261/4

Lokalizacja: PODLASKIE / siemiatycki / Milejczyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-07
Powierzchnia: 0.78 (ha)
Cena: 11600 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Niegosławice, Zimna Brzeźnica, 1,0309 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Niegosławice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-12
Powierzchnia: 1.0309 (ha)
Cena: 21900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, strzelecki, Jemielnica, Łaziska, 0,4060 ha

Lokalizacja: OPOLSKIE / strzelecki / Jemielnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-11-02
Powierzchnia: 0.406 (ha)
Cena: 9200.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, łowicki, Łyszkowice, Czatolin, 1.7700 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / łowicki / Łyszkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-01
Powierzchnia: 1.77 (ha)
Cena: 39700.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, miński, Cegłów, Skupie, 1,5000 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / miński / Cegłów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-10-19
Powierzchnia: 1.5 (ha)
Cena: 32100.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, przysuski, Borkowice, Rudno, 0,5800 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / przysuski / Borkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-09
Powierzchnia: 0.58 (ha)
Cena: 5400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, wrocławski, Sobótka, Sobótka, 0,4007 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / wrocławski / Sobótka
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-19
Powierzchnia: 0.4007 (ha)
Cena: 46500.00 (zł).

OT Gorzów Wlkp., woj. lubuskie, powiat słubicki, gmina Górzyca, obręb Górzyca, powierzchnia 27,0002 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Górzyca
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-10
Powierzchnia: 27.0002 (ha)
Cena: 509000 (zł).