WRO-D- 1380-2016 - WRO/2484-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Zabór Wielki pow. 24,0882ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » średzki » Miękinia » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Zabór Wielki pow. 24,0882ha.

WRO-D- 1380-2016 - WRO/2484-2016 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Zabór Wielki pow. 24,0882ha.

prawo jazdy test

Data publikacji: 2016-12-12

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 24.0882

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Zabór Wielki

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: średzki

Gmina: Miękinia

Opis:
Dzierżawa - rolna - czynsz wywoławczy w przypadku: przetargu ustnego 156,0000 dt, przetargu ofert pisemnych 158,0000 dt - 185/1 AM 2

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miękinia obręb Zabór Wielki pow. 24,0882ha.

Numer oferty: WRO-D- 1380-2016 - WRO/2484-2016
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SZGZ WE WROCŁAWIU

termin publikacji od 12.12.2016r. do 27.12.2016r.
WR.SGZ.WR.4243.1498.2.2016.agka


Wrocław, 28.11.2016r.
Wykaz numer WRO-D-1380/2016/agka
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 roku poz. 1014 – tekst jednolity- z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia
11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity- Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 z późniejszymi
zmianami) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
Nieruchomość gruntowa, obręb Zabór Wielki dz. 185/1 AM-2, niezabudowana.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona:
obręb Zabór Wielki, gm. Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dz. 185/1 AM-2
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 24,0882 ha (użytki rolne 23,4107 ha) z czego:
• Grunty orne 23,4107 ha w klasach: RIIIb – 9,5052ha; RIVa – 13,0511 ha; RV – 0,8544 ha;
• Grunty zadrzewione i zakrzewione 0,3496 ha w klasie: Lz – 0,3496 ha;
• Pozostałe grunty 0,3279 ha w klasie: N – 0,3279 ha.
Na działce znajduje się drzewostan.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi 27,4873 ha.

Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr WR1S/00042021/6 Sąd Rejonowy
w Środzie Śląskiej.

Jednocześnie informujemy, że podjęcie działań, w celu dokonania wycinki drzew i zakrzewień wymaga
wcześniejszego uzyskania zgody ANR.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ustnego wynosi: 156,00
dt pszenicy
Natomiast
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku ofert pisemnych wynosi: 158,00
dt pszenicy

Dla działki 185/1 w Zaborze Wielkim brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miękinia
uchwalonego Uchwałą nr XLV/460/14 Rady Gminy Miękinia z dnia 30.06.2014r. działka 185/1 w Zaborze Wielkim
przeznaczona jest na tereny pól, łąk i pastwisk.
Teren objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej – obserwacji archeologicznej, dla których wymagane jest
przeprowadzenie badań archeologicznych w przypadku prac inwestycyjnych związanych z nową infrastrukturą
techniczną. Działka położona jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Natura 2000” oraz w granicach
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Natura 2000”. Obszar potencjalnego zagrożenia powodzią (obszar zalewu
Q1%). Wody gruntowe mogą sięgać do głębokości 1 m p.p.t.
Zgodnie z opinią DZMiUW we Wrocławiu działka 185/1 w Zaborze Wielkim położona jest od strony odpowietrznej
lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w granicach 50m strefy ochronnej oraz z ciekiem Jeziorka
i rowem R-4. Działka jest ujęta jako rezerwa mas ziemnych dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odra
– modernizacja wału, gmina Środa Śląska i Miękinia”. Teren działki będzie pod wpływem oddziaływania wód
piętrzonych na budowanym stopniu wodnym Malczyce. RZGW we Wrocławiu zleciło działkę do wykonania projektu
odwodnienia zawala, który może obejmować przedmiotową działkę.


54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 2, TEL. (71) 356 39 19 Strona 1 z 2Stan zagospodarowania: nieruchomość była uprawiana rolniczo w 2015 r. Kontrola przeprowadzona w 2016r.
wykazała, że teren nieruchomości stanowi ściernisko po zbożu porośnięte samosiewami zbóż.
Dojazd do przedmiotowej nieruchomości prowadzi przez mostek.


Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane
do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.


Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 12.12.2016 roku do 27.12.2016 roku
w siedzibie Urzędu Gminy w Miękini, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR
we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu
w sposób zwyczajowo przyjęty
w Sołectwie wsi Zabór Wielki oraz na stronie internetowej www.. Dodatkowo skrót wykazu został
opublikowany w Gazecie Wrocławskiej w dniu 12.12.2016r.


Szczegółowe informacja o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie ANR OT – Sekcja
Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, tel. (71) 35 63 919, wew. 728.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kalinowska

54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 2, TEL. (71) 356 39 19 Strona 2 z 2

Podobne ogłoszenia

SZGZ Olesno,

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / częstochowski / Przyrów
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2015-12-14
Powierzchnia: 0.2270 (ha)
Cena: (zł).

F.Suwałki, woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, g. Olecko, obr. Łęgowo, dz. 75

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olecki / Olecko
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-01-05
Powierzchnia: 2.9856 (ha)
Cena: (zł).

Lubin

Lokalizacja: LUBUSKIE / sulęciński / Torzym
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-16
Powierzchnia: 21.9299 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Sadlinki, obr. Rusinowo

Lokalizacja: POMORSKIE / kwidzyński / Sadlinki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-04-30
Powierzchnia: 1.1300 (ha)
Cena: (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Wola Uhruska, obr. Stanisławów

Lokalizacja: LUBELSKIE / włodawski / Wola Uhruska
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-04-13
Powierzchnia: 0.92 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, śląskie, będziński, Bobrowniki, Rogoźnik, 0,1254 ha

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / będziński / Bobrowniki
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-10-20
Powierzchnia: 0.1254 (ha)
Cena: 105400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, kaliski, Żelazków, Dębe, 2,9707 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / kaliski / Żelazków
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-07-20
Powierzchnia: 2.9707 (ha)
Cena: 372150.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Kleszczów, Karolów, 0.0200 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Kleszczów
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-05-23
Powierzchnia: 0.02 (ha)
Cena: 900.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Łańcut, obr. Sonina, pow. 0.4462 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / łańcucki / Łańcut
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2014-04-03
Powierzchnia: 0.4462 (ha)
Cena: 64259 (zł).

Czarnów

Lokalizacja: LUBUSKIE / słubicki / Górzyca
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-30
Powierzchnia: 0.87 (ha)
Cena: 14340 (zł).

filia Suwałki, warm.-maz., gołdapski, Dubeninki, Żytkiejmy dz. 384/114

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / gołdapski / Dubeninki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-02-09
Powierzchnia: 0.6254 (ha)
Cena: 12300 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Lipinki Łużyckie, Brzostowa, 0,7700 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Lipinki Łużyckie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 0.77 (ha)
Cena: 15220.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE FILIA W SUWAŁKACH, warmińsko-mazurskie, piski, Biała Piska, Lisy, 0,3675 ha

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / piski / Biała Piska
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-04-22
Powierzchnia: 0.3675 (ha)
Cena: 4400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, radomski, Wierzbica, Suliszka, 1,2500 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / radomski / Wierzbica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-02
Powierzchnia: 1.25 (ha)
Cena: 13600.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Turobin, obr. Tokary

Lokalizacja: LUBELSKIE / biłgorajski / Turobin
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-30
Powierzchnia: 0.06 (ha)
Cena: 300 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Wysokie, obr. Wysokie

Lokalizacja: LUBELSKIE / lubelski / Wysokie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-05-23
Powierzchnia: 0.07 (ha)
Cena: 640 (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko- mazurskie, gmina Kiwity, obręb Kierwiny, dz. 288

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / lidzbarski / Kiwity
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-07-12
Powierzchnia: 0.2600 (ha)
Cena: 6600 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą, obr. Kłudzie, pow. 0,22 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / lipski / Solec nad Wisłą
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-06
Powierzchnia: 0.2200 (ha)
Cena: 2200.00 (zł).

OT Warszawa , woj. mazowieckie, pow. zwoleński, gm. Przyłęk, obr. Rudki, pow. 0,11 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / zwoleński / Przyłęk
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-10-09
Powierzchnia: 0.1200 (ha)
Cena: 1200.00 (zł).

OT Warszawa, woj. mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Kotuń, obręb Bojmie, pow. 0.1440 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / siedlecki / Kotuń
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-12-29
Powierzchnia: 0.1440 (ha)
Cena: 3900 (zł).

SZGZ Mikołów, sląskie, raciborskie, Krzanowice, Bojanów

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / raciborski / Krzanowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-25
Powierzchnia: 7.9200 (ha)
Cena: 220.000 (zł).