WRO-D- 0055-2017 - WRO/0085-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Pęcław obręb Białołęka pow. 26,1000ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » głogowski » Pęcław » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Pęcław obręb Białołęka pow. 26,1000ha.

WRO-D- 0055-2017 - WRO/0085-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Pęcław obręb Białołęka pow. 26,1000ha.

Data publikacji: 2017-01-31

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 26.1000

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Białołęka

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: głogowski

Gmina: Pęcław

Opis:
Dzierżawa - rolna - czynsz wywoławczy w przypadku: przetargu ustnego 143,1800 dt, przetargu ofert pisemnych 144,6300 dt - 312/1 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Pęcław obręb Białołęka pow. 26,1000ha.

Numer oferty: WRO-D- 0055-2017 - WRO/0085-2017


ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU


SZGZ W LEGNICY


Termin publikacji od 31.01.2017r. do 15.02.2017r.
WR.SGZ.LE.4243. 130 .2017.MZ.1 Legnica dnia 24.01.2017r.
Wykaz numer WRO-D-0055-2017
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 roku poz. 1491), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14.01.2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1142 – tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 roku, poz. 803 – z późniejszymi
zmianami). Podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących Zasób
Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Wykaz obejmuje:
I.
Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w obrębie Białołęka, gmina Pęcław, powiat głogowski,
województwo dolnośląskie dz. 312/1 , AM 1.

Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 26,1000 ha (użytki rolne: 25,9300 ha) w tym:

Grunty orne o pow. 24,2400 ha, w klasach: RIVa – 20,0000 ha, RIVb- 4,0500 ha, RVI- 0,1900 ha

Grunty pod rowami o pow. 0,0500 ha, w klasie : W-RIVa- 0,0500 ha

Grunty zadrzewione i zakrzewione o pow. 1,6400 ha, w klasie: Lz-RIVa – 1,6400 ha

Tereny różne o pow. 0,1700 ha , w klasie : Tr- 0,1700 ha
Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi: 25,2780 ha.
Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta nr LE1G/00067611/4 przez WKW Sądu Rejonowego w
Głogowie.
Nieruchomość znajduje się na terenie, gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Pęcław , uchwalonym
uchwałą Rady Gminy w Pęcławiu NR XX/121/2001 z dnia 2 lutego 2001 r., zmienianym Uchwałą Rady Gminy Pęcław
XI/67/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolne bez
prawa do zabudowy.
Uwaga:
- na nieruchomości występuje zadrzewienie . Bez zgody Agencji Nieruchomości Rolnych zabroniona jest wycinka
drzewostanu,
- w skład nieruchomości wchodzi rów melioracyjny, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo
wodne” z dnia 18 lipca 2001 r., w odniesieniu do wód publicznych, a w szczególności art. 27, 28 ustawy,
- nieruchomość graniczy z rowami melioracyjnymi, w związku z czym przyszły dzierżawca musi przestrzegać ustawy „Prawo
wodne” z dnia 18 lipca 2001 r., w odniesieniu do wód publicznych, a w szczególności art. 27, 28 ustawy,Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ustnego wynosi:
143,18 dt pszenicy
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ofert pisemnych wynosi :
144,63 dt pszenicy
Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do
publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 31.01.2017 roku do 15.02.2017 roku w sposób
zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Pecław, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, Sołectwie Wsi
Białołęka, OT ANR we Wrocław, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy oraz na stronie
internetowej www.. Z informacjami o przedmiocie dzierżawy można się zapoznać w Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Legnicy, ul. Jaworzyńska 199 tel. 71 35-63-919 wew. 421

Sporządziła: Magdalena Zając

59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 199, TEL. 71 3563 919
S t r o n a 1 | 2


59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 199, TEL. 71 3563 919
S t r o n a 2 | 2

Podobne ogłoszenia

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Boćki obręb Sasiny. dz. 464; 470

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Boćki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-09-18
Powierzchnia: 1.40 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, międzyrzecki, Poręba, 20,39ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / międzyrzecki / Przytoczna
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-13
Powierzchnia: 20.39 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. słupsk, obr. Bierkowo

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Słupsk
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-11-04
Powierzchnia: 8.4904 (ha)
Cena: (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Wojsławice, obr. Majdan Zahorodyński

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Siedliszcze
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-11-23
Powierzchnia: 1.17 (ha)
Cena: (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Głogów obręb Klucze pow. 5,5400ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / głogowski / Głogów
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-11
Powierzchnia: 5.5400 (ha)
Cena: (zł).

SGZ Opole, pow. nyski, gm. Głuchołazy, obr. Szadurczyce

Lokalizacja: OPOLSKIE / nyski / Głuchołazy
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-03-03
Powierzchnia: 0.7500 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, nowodworski, Pomiechówek, Nowy Modlin, 4,5358 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / nowodworski / Pomiechówek
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-10-28
Powierzchnia: 4.5358 (ha)
Cena: 3116000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, głogowski, Żukowice, Bukwica, 0,0125 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / głogowski / Żukowice
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2015-08-20
Powierzchnia: 0.0125 (ha)
Cena: 33000.00 (zł).

OT Rzeszów - woj. małopolskie, pow.bocheński, gm.Rzezawa , obr. Borek pow.0,0488 ha.

Lokalizacja: MAŁOPOLSKIE / bocheński / Rzezawa
sprzedaż nierolna
Data publikacji: 2016-12-20
Powierzchnia: 0.0488 (ha)
Cena: 10113 (zł).

Filia Suwałki,pow.sokólski,gm.Szudziałowo,obręb Harkawicze,dz.248

Lokalizacja: PODLASKIE / sokólski / Szudziałowo
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-01-21
Powierzchnia: 1.9600 (ha)
Cena: 29450.00 (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Bielsku Podlaskim, woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Orla obręb Topczykały dz. 86/1

Lokalizacja: PODLASKIE / bielski / Orla
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-19
Powierzchnia: 2.52 (ha)
Cena: (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU, wielkopolskie, kolski, Kościelec, Dobrów, 0,0500 ha

Lokalizacja: WIELKOPOLSKIE / kolski / Kościelec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-04
Powierzchnia: 0.05 (ha)
Cena: 1550.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Radymno, Chotyniec, 0,1500 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Radymno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-10
Powierzchnia: 0.15 (ha)
Cena: 3070.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, bełchatowski, Bełchatów, Podwody Kolonia, 0.3486 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / bełchatowski / Bełchatów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-08-24
Powierzchnia: 0.3486 (ha)
Cena: 1900.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Gidle, Ruda, 0.3500 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Gidle
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-21
Powierzchnia: 0.35 (ha)
Cena: 2800.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, lwówecki, Lwówek Śląski, Rakowice Małe, 0,1700 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / lwówecki / Lwówek Śląski
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2017-01-16
Powierzchnia: 0.17 (ha)
Cena: 29600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU, dolnośląskie, oławski, Jelcz-Laskowice, Nowy Dwór, 2,4300 ha

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / oławski / Jelcz-Laskowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-09-24
Powierzchnia: 2.43 (ha)
Cena: 57500.00 (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Główczyce, obr. Klęcino

Lokalizacja: POMORSKIE / słupski / Główczyce
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-02-05
Powierzchnia: 0.4469 (ha)
Cena: 36750 (zł).

OT Lublin, woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sławatycze, obr. Zańków

Lokalizacja: LUBELSKIE / bialski / Sławatycze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-07-04
Powierzchnia: 1.1876 (ha)
Cena: 9200 (zł).