WRO-D- 0124-2017 - WRO/0182-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Kębłowice pow. 5,7032ha.

Jesteś tutaj » Informacje o ANR » DOLNOŚLĄSKIE » wrocławski » Kąty Wrocławskie » OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Kębłowice pow. 5,7032ha.

WRO-D- 0124-2017 - WRO/0182-2017 dzierżawa rolna OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Kębłowice pow. 5,7032ha.

psychiatra Wrocław

Data publikacji: 2017-02-20

Typ nieruchomości: rolna

Sprzedaż/dzierżawa/inne: dzierżawa

Powierzchnia (ha): 5.7032

Oddział Terenowy: OT Wrocław

Miejscowość/Obręb: Kębłowice

Wojewodztwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Opis:
Dzierżawa - rolna - czynsz wywoławczy w przypadku: przetargu ustnego 58,0000 dt, przetargu ofert pisemnych 58,5000 dt - 7/41 AM 1

Tytuł:
OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Kąty Wrocławskie obręb Kębłowice pow. 5,7032ha.

Numer oferty: WRO-D- 0124-2017 - WRO/0182-2017
ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

SZGZ WE WROCŁAWIU

termin publikacji od 20.02.2017-07.03.2017.
WR.SGZ.WR.4243.5019.2017.MŚ.1


Wrocław, 08.02.2017r.
Wykaz numer WRO-D-124/2017/MŚ
Agencja Nieruchomości Rolnych OT Wrocław
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa (Dz.U. z 2016 roku poz. 1491) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku, poz. 2052) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,
stanowiącej Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wykaz obejmuje:
Nieruchomość gruntowa, obręb Kębłowice, dz. 7/41 AM 1, niezabudowana.
W skład nieruchomości wchodzi działka geodezyjnie położona:
obręb Kębłowice, gm. Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, dz. 7/41 AM-1.
Ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 5,7032 ha (użytki rolne 5,7032 ha) z czego:

Grunty orne o pow. 5,7032 ha w klasie: RII- 5,1614ha., RIIIa0,5418ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Powierzchnia nieruchomości w hektarach przeliczeniowych wynosi: 10,1845 ha
Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta o numerze WR1S/00018545/8 przez WKW Sądu Rejonowego
w Środzie Śląskiej.

UWAGA: Działka od południowo-zachodniej strony na powierzchni ok. 0,09ha, użytkowana jest przez bezumownego
użytkownika jako ogródek warzywny oraz działka rekreacyjna.

Agencja podjęła czynności zmierzające do ustalenia bezumownego użytkownika części przedmiotowej
nieruchomości.


Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku przetargu ustnego wynosi: 58,00 dt pszenicy.
Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w przypadku ofert pisemnych wynosi: 58,50 dt pszenicy.
Zgodnie
z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego
zatwierdzonego
Uchwałą
nr XXXIV/346/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2013r. działka 7/41 położona jest na obszarze
oznaczonym symbolem 14.14 R, 14.15 R. 14.16 R, 14.17 R- tereny rolne, 1.3 M- tereny zabudowy mieszkaniowej
19 KDL 1/2 (2021D), 20 KDL 1/2- drogi publiczne klasy lokalnej, 22.3 KDD- drogi publiczne klasy dojazdowej
26.4 KDg- drogi gospodarcze transportu rolnego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie
zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012r. działka
nr 7/41 oznaczona jest symbolem R- tereny upraw polowych oraz MN- tereny o dominującej funkcji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.


Nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej
wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie od 20.02.2017 roku do 07.03.2017 roku w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, OT ANR we Wrocław, Sekcji
Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu
w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie wsi Kębłowice oraz
na stronie internetowej www..

Szczegółowe informacja o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie ANR OT – Sekcja Zamiejscowa
Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, ul. Kunickiego 2, tel. (71) 35 63 919, wew. 742.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Świech

54-616 Wrocław, uL. Kunickiego 2, TEL. (71) 356 39 19, FAX ( 71) 784 86 93 Strona 1 z 1

Podobne ogłoszenia

SZGZ Mikołów, śląskie, Zabrze, Zabrze, Grzybowice

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / m. Zabrze / M. Zabrze
dzierżawa przeznaczenie wielofunkcyjne
Data publikacji: 2014-05-13
Powierzchnia: 6.6851 (ha)
Cena: 24.5 (zł).

Filia Suwałki,woj. podlaskie,pow.sokólski,gm.Sokółka,obręb Gliniszcze Wielkie,dz.159/2

Lokalizacja: PODLASKIE / sokólski / Sokółka
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-10-31
Powierzchnia: 3.5700 (ha)
Cena: (zł).

Filia w Suwałkach, SZGZ w Ełku, podlaskie, augustowski, Lipsk, Łąki Wsi Krasne 43/1.

Lokalizacja: PODLASKIE / augustowski / Lipsk
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2014-05-16
Powierzchnia: 1.2100 (ha)
Cena: (zł).

OT Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, gmina Żnin, obręb Jadowniki Bielskie, pow. 1.7900 ha.

Lokalizacja: KUJAWSKO-POMORSKIE / żniński / Żnin
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-05
Powierzchnia: 1.7900 (ha)
Cena: (zł).

OT Gdańsk - woj. pomorskie, gm. Nowa Wieś Lęborska, obr. Pogorzelice

Lokalizacja: POMORSKIE / lęborski / Nowa Wieś Lęborska
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-03-08
Powierzchnia: 20.3000 (ha)
Cena: (zł).

OT Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, gmina Biskupiec, obręb Zarębiec, dz. 5

Lokalizacja: WARMIŃSKO-MAZURSKIE / olsztyński / Biskupiec
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-12-30
Powierzchnia: 0.2800 (ha)
Cena: (zł).

OT Opole, gmina Dobrzeń Wielki, obręb Dobrzeń Wielki

Lokalizacja: OPOLSKIE / opolski / Dobrzeń Wielki
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2016-04-11
Powierzchnia: 0.7872 (ha)
Cena: (zł).

OT w Gorzowie, woj. lubuskie, pow. strzelecko - drezdenecki, ob. Przysieka, pow. 3.0100

Lokalizacja: LUBUSKIE / strzelecko-drezdenecki / Zwierzyn
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2017-02-16
Powierzchnia: 3.0100 (ha)
Cena: (zł).

SZGZ Mikołów, zawierciański, Szczekociny, Wólka Starzyńska

Lokalizacja: ŚLĄSKIE / zawierciański / Szczekociny
dzierżawa rolna
Data publikacji: 2015-07-22
Powierzchnia: 0.0600 (ha)
Cena: 0.9 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żagański, Żagań, Dzietrzychowice, 0,0700 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żagański / Żagań
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-16
Powierzchnia: 0.07 (ha)
Cena: 2150.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. FILIA W ZIELONEJ GÓRZE, lubuskie, żarski, Żary, Bieniów, 2,5100 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / żarski / Żary
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-10
Powierzchnia: 2.51 (ha)
Cena: 47140.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP., lubuskie, świebodziński, Skąpe, Skąpe, 0,2500 ha

Lokalizacja: LUBUSKIE / świebodziński / Skąpe
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-05-18
Powierzchnia: 0.25 (ha)
Cena: 61650.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU, opolskie, namysłowski, Domaszowice, Siemysłów, 0,2700 ha

Lokalizacja: brak informacji o województwie / brak informacji o powiacie / brak informacji o gminie
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-23
Powierzchnia: 0.27 (ha)
Cena: 14000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, podkarpackie, jarosławski, Pruchnik, Kramarzówka, 0,8000 ha

Lokalizacja: PODKARPACKIE / jarosławski / Pruchnik
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-04
Powierzchnia: 0.8 (ha)
Cena: 13000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE, świętokrzyskie, kielecki, Chęciny, Obr.01, 0,1371 ha

Lokalizacja: ŚWIĘTOKRZYSKIE / kielecki / Chęciny
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-11-10
Powierzchnia: 0.1371 (ha)
Cena: 2640.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, poddębicki, Poddębice, Praga, 0.2800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / poddębicki / Poddębice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-07
Powierzchnia: 0.28 (ha)
Cena: 2000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE FILIA W ŁODZI, łódzkie, radomszczański, Żytno, Polichno, 0.5800 ha

Lokalizacja: ŁÓDZKIE / radomszczański / Żytno
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-27
Powierzchnia: 0.58 (ha)
Cena: 7050.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, białobrzeski, Stromiec, Ksawerów Nowy, 0,7900 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / białobrzeski / Stromiec
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-07-03
Powierzchnia: 0.79 (ha)
Cena: 8000.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, łosicki, Platerów, Puczyce, 0,4600 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / łosicki / Platerów
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-12-01
Powierzchnia: 0.46 (ha)
Cena: 3600.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, sokołowski, Kosów Lacki, Albinów, 0,3310 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / sokołowski / Kosów Lacki
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-06-09
Powierzchnia: 0.331 (ha)
Cena: 3400.00 (zł).

ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE, mazowieckie, węgrowski, Korytnica, Chmielew, 0,6450 ha

Lokalizacja: MAZOWIECKIE / węgrowski / Korytnica
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2015-03-24
Powierzchnia: 0.645 (ha)
Cena: 8500.00 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Siedliszcze, obr. Dobromyśl

Lokalizacja: LUBELSKIE / chełmski / Siedliszcze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2016-12-28
Powierzchnia: 0.43 (ha)
Cena: 4400 (zł).

OT LUBLIN, woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Podedwórze, obr. Mosty

Lokalizacja: LUBELSKIE / parczewski / Podedwórze
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-11-17
Powierzchnia: 0.84 (ha)
Cena: 11100 (zł).

OT Wrocław woj. DOLNOŚLĄSKIE gmina Miłkowice obręb Grzymalin pow. 2,3100ha.

Lokalizacja: DOLNOŚLĄSKIE / legnicki / Miłkowice
sprzedaż rolna
Data publikacji: 2014-09-25
Powierzchnia: 2.3100 (ha)
Cena: 74400 (zł).